Wierzyciel ma prawo do zaspokajania z majątku dłużnika.
 
 
Licytacje
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala mający kancelarię w Krośnie przy ulicy Grodzkiej 26 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.04.2014 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja ruchomości:

1. Samochód Ciężarowy OPEL COMBO 1.7 Diesel MR'01 1.6 t DTI Cargo nr rej. RK24478 rok prod. 2002
Suma oszacowania wynosi: 9.840,00 zł (kwota brutto)
Cena wywołania wynosi: 4.920,00 zł(kwota brutto)

Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić w kancelarii komornika wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości można oglądać na jedną godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w miejscu prowadzonej licytacji. Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w całości lub wycofanie dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Licytacja zostanie przeprowadzona wg zasad ustalonych przez kpc. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (art. 8671 § 1 kpc). Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości (art. 879 kpc). Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia natychmiast 20% ceny wylicytowanej ruchomości, pozostałą kwotę zaś dnia następnego do godz. 12-tej w Kancelarii Komornika.

Informacji o w.w ruchomościach udziela Biuro Komornika telefonicznie (tel. 13 43 249 47)

 
Tel./fax: (0-13) 43-249-47


Strona główna|Zakres działania|Nieruchomości|Ruchomości|Ustawa|Do pobrania|Kontakt
Adres kancelarii:
ul. Grodzka 26 38-400 Krosno
Liczba odwiedzin:  966
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię