Wierzyciel ma prawo do zaspokajania z majątku dłużnika.
 
 
Licytacje
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala mający kancelarię w Krośnie przy ulicy Grodzkiej 26 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2014 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja ruchomości:

1. Maszyna bigująca ,,Sztanc tygiel" typ: ML - 1400
suma oszacowania: 14.500,00 zł (kwota brutto)
cena wywołania: 7.250,00 zł (kwota brutto)

2. Maszyna bigująca ,,Sztanc tygiel" typ: ML - 720
suma oszacowania: 8.000,00 zł (kwota brutto)
cena wywołania: 4.000,00 zł (kwota brutto)

3. Gilotyna do cięcia papieru ,,MAXIMA" typ: MS 115-1 ADAST
suma oszacowania: 6.300,00 zł (kwota brutto)
cena wywołania: 3.150,00 zł (kwota brutto)

4. Tunel UV typ: B2 ADAST-Dominat
suma oszacowania: 4.800,00 zł (kwota brutto)
cena wywołania: 2.400,00 zł (kwota brutto)

5. Półautomat do sitodruku typ: BESTEL -103
suma oszacowania: 3.600,00 zł (kwota brutto)
cena wywołania: 1.800,00 zł (kwota brutto)

6. Oklejarka do książek typ: PAK-48
suma oszacowania: 1.200,00 zł (kwota brutto)
cena wywołania: 600,00 zł (kwota brutto)

7. Pakowarka foliowa typ: PAK - 25
suma oszacowania: 800,00 zł (kwota brutto)
cena wywołania: 400,00 zł (kwota brutto)

8. Lampa do sitodruku typ: BESTEL 103
suma oszacowania: 1.100,00 zł (kwota brutto)
cena wywołania: 550,00 zł (kwota brutto)
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości można oglądać na jedną godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w miejscu prowadzonej licytacji. Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w całości lub wycofanie dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Licytacja zostanie przeprowadzona wg zasad ustalonych przez kpc. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (art. 8671 § 1 kpc). Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości (art. 879 kpc). Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia natychmiast 20% ceny wylicytowanej ruchomości, pozostałą kwotę zaś dnia następnego do godz. 12-tej w Kancelarii Komornika.
Informacji o w.w ruchomościach udziela Biuro Komornika telefonicznie (tel. 13 43 249 47)

 
Tel./fax: (0-13) 43-249-47


Strona główna|Zakres działania|Nieruchomości|Ruchomości|Ustawa|Do pobrania|Kontakt
Adres kancelarii:
ul. Grodzka 26 38-400 Krosno
Liczba odwiedzin:  854
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię