Wierzyciel ma prawo do zaspokajania z majątku dłużnika.
 
 
Licytacje
 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 zawiadamia, że w dniu 23.02.2015 r o godz. 12 40 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydział Zamiejscowy w Brzozowie ul. 3-go Maja 2 w sali nr 10 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości: Grabownica Starzeńska, stanowiącej własność dłużników: Wojciech Król, Anita Król
mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1B/00061293/9 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Zamiejscowy w Brzozowie.
Nieruchomość stanowi działka numer 160/8 o pow 0,2392 ha zabudowana obiektem produkcyjno-usługowym o pow. 175,77 m2
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 107.600,00 zł. Cena wywołania wynosi: 71.733,33 zł.
Rękojmia wynosi: 10.760,00 zł
Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 marca 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 304 odbędzie się:

od godz. 9 30 do godz. 10 00 - pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno, w sąsiedztwie ulicy Długiej, stanowiącej współwłasność dłużników: Robert Baska, Beata Morawska - Baska, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00062484/1 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
o godz. 9 30 - licytacja działki nr 707/4 o pow. 0,0700 ha. W planie zagospodarowania tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
Suma oszacowania wynosi: 34.100,00 zł. Cena wywołania wynosi: 25.575,00 zł.Rękojmia wynosi: 3.410,00 zł.
o godz. 9 45 - licytacja działki nr 707/21 o pow. 0,0454 ha. W planie zagospodarowania tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
Suma oszacowania wynosi: 22.100,00 zł. Cena wywołania wynosi: 16.575,00 zł.Rękojmia wynosi:2.210,00 zł.

o godz. 10 00 - druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Dobieszyn, stanowiącej współwłasność dłużników: małol. Kazana Patrycja, małol. Kazana Dominika, Halina Kazana, Dariusz Kazana mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00032552/0.
Nieruchomość stanowi: działka nr 376 o powierzchni 0,2000 ha zabudowana obiektami magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 272,30 m2.
Suma oszacowania wynosi: 88.200,00 zł. Cena wywołania wynosi: 58 800,00 zł. Rękojmia wynosi: 8.820,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

 

 
Tel./fax: (0-13) 43-249-47


Strona główna|Zakres działania|Nieruchomości|Ruchomości|Ustawa|Do pobrania|Kontakt
Adres kancelarii:
ul. Grodzka 26 38-400 Krosno
Liczba odwiedzin:  2112
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię