Wierzyciel ma prawo do zaspokajania z majątku dłużnika.
 
 
Licytacje
 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30 czerwca 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 309 odbędzie się:

od godz. 9 30 do godz. 10 00 - druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno, w sąsiedztwie ulicy Długiej, stanowiącej współwłasność dłużników: Robert Baska, Beata Morawska - Baska, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00062484/1 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
o godz. 9 30 - licytacja działki nr 707/4 o pow. 0,0700 ha. W planie zagospodarowania tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
Suma oszacowania wynosi: 34.100,00 zł. Cena wywołania wynosi: 22.733,33 zł.Rękojmia wynosi: 3.410,00 zł.
o godz. 9 45 - licytacja działki nr 707/21 o pow. 0,0454 ha. W planie zagospodarowania tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
Suma oszacowania wynosi: 22.100,00 zł. Cena wywołania wynosi: 14.733,33 zł.Rękojmia wynosi:2.210,00 zł.

od godz. 10 00 do godz 10 30 - druga licytacji nieruchomości położonych w miejscowości: Królik Polski, stanowiących własność dłużnika: Józef Śliz mających urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00113124/3 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.

o godz. 10 00 - licytacja działki nr 1175 o pow. 0,0800 ha
Suma oszacowana wynosi 3.000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 2.000,00 zł. Rękojmia wynosi: 300,00 zł.

o godz. 10 15 - licytacja działki nr 1194 o pow. 0,1900 ha
Suma oszacowana wynosi 7.200,00 zł. Cena wywołania wynosi: 4.800,00 zł. Rękojmia wynosi: 720,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 09 lipca 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie, przy ul.Sienkiewicza 12 w sali nr 204 odbędzie się:

od godz. 10 00 do godz. 11 30 pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości: Łężany, stanowiących własność dłużników: Bogusława Kłosowicz i Renaty Kłosowicz mających urządzone księgę wieczystą nr KS1K/00044460/5 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie:

o godz. 10 00 - licytacja działki nr 358 o pow. 0,6700 ha.
Suma oszacowania wynosi: 11 660,00 zł Cena wywołania wynosi: 8.745,00 zł Rękojmia wynosi:1.166,00 zł.

o godz. 10 30 - licytacja działki nr 368 o pow. 0,0700 ha.
Suma oszacowania wynosi: 1.220,00 zł Cena wywołania wynosi: 915,00 zł Rękojmia wynosi: 122,00 zł.

o godz. 11 00 - licytacja działki nr 369 o pow. 0,2600 ha.
Suma oszacowania wynosi: 4.530,00 zł Cena wywołania wynosi: 3.397,50 zł Rękojmia wynosi: 453,00 zł.

o godz. 11 30 druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości: Iwonicz Zdrój, ul. Zdrojowa 38, należącej do dłużników: Ewa Kruszelnicka, Wiktoria Rajchel, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00003834/9 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie oraz prawa własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
Nieruchomość stanowi: działka nr 906 o pow. 13 a 85 m2 zabudowana obiektem piekarni o pow. użytkowej 492,00 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 427.700,00 zł. Cena wywołania wynosi: 285.133,33 zł.
Rękojmia wynosi: 42.770,00 zł

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

 

 
Tel./fax: (0-13) 43-249-47


Strona główna|Zakres działania|Nieruchomości|Ruchomości|Ustawa|Do pobrania|Kontakt
Adres kancelarii:
ul. Grodzka 26 38-400 Krosno
Liczba odwiedzin:  1012
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię