Wierzyciel ma prawo do zaspokajania z majątku dłużnika.
 
 
Licytacje
 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 25 sierpnia 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie, przy ul.Sienkiewicza 12 w sali nr 304 odbędzie się:

o godz. 9.00 pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Milcza stanowiącej własność dłużnika: Jan Przybylski mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00051709/5 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowi:działka o nr 902/2 o pow. 0,0900 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. 96,30 m2 oraz obiektem gospodarczym o pow. uzytkowej 48,80 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 125.250,00 zł.
Rękojmia wynosi: 16.700,00 zł

o godz. 11.45 pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Iwonicz stanowiącej własność dłużnika: Władysław Patla mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00091674/2 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowi działka nr 1991 o pow. 0,75 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14.000,00zł. Cena wywołania wynosi: 10.500,00 zł.
Rękojmia wynosi: 1.400,00 zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 25 września 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie, przy ul.Sienkiewicza 12 w sali nr 204 o godz. 10.00 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości: Iwonicz Zdrój, ul. Zdrojowa 38, należącej do dłużników: Ewa Kruszelnicka, Wiktoria Rajchel, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00003834/9 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie oraz prawa własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
Nieruchomość stanowi: działka nr 906 o pow. 13 a 85 m2 zabudowana obiektem piekarni o pow. użytkowej 492,00 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 427.700,00 zł. Cena wywołania wynosi: 320.775,00 zł.
Rękojmia wynosi: 42.770,00 zł

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

 

 

 

 
 
Tel./fax: (0-13) 43-249-47


Strona główna|Zakres działania|Nieruchomości|Ruchomości|Ustawa|Do pobrania|Kontakt
Adres kancelarii:
ul. Grodzka 26 38-400 Krosno
Liczba odwiedzin:  865
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię