Wierzyciel ma prawo do zaspokajania z majątku dłużnika.
 
 
Licytacje
 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2014 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12 odbędzie się :

w sali nr 101 o godz. 9 30 pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Potok stanowiącej własność dłużników: Anna Sławińska (poprzednio Styk) oraz Mariusz Styk mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00020411/3 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowi niezabudowana działka numer 1238 o pow. 0,3600 ha
Suma oszacowana wynosi 43.200,00 zł. Cena wywołania wynosi: 32.400,00 zł. Rękojmia wynosi: 4.320,00 zł.

w sali nr 101 o godz. 9 45 pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Jedlicze, stanowiącej własność dłużników: Anna Sławińska (poprzednio Styk) oraz Mariusz Styk mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00002217/1 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowi działka numer 650 o pow. 0,3569 ha zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 113,26 m2 oraz murowanym budynkiem mieszkalno gospodarczym o pow. użytk. 80,08 m2 + cz. gospodarcza o pow.134,00 m2 oraz obiektami gospodarczymi o pow..60,90 m2.
Suma oszacowana wynosi 200.600,00 zł. Cena wywołania wynosi: 150.450,00 zł. Rękojmia wynosi: 20.060,00 zł.

w sali nr 304 od godz. 10 30 do godz. 11 30 pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości: Odrzykoń, stanowiących własność dłużnika: Bogusława Galik, mających urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00102676/7 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
o godz. 10 30 - licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 3397/13 o pow. 0,4033 ha. Tereny rolne i w części obszary osuwisk. Brak prawnej drogi dojazdowej.
Suma oszacowania wynosi:13.000,00 zł.Cena wywołania wynosi: 9.750,00 zł.Rękojmia wynosi:1.300,00 zł.
o godz. 10 45 - licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 3470 o pow. 0,6500 ha.Tereny rolne i w części obszary osuwisk. Brak prawnej drogi dojazdowej.
Suma oszacowania wynosi:15.500,00 zł.Cena wywołania wynosi:11.625,00zł.Rękojmia wynosi:1.550,00 zł
o godz. 11 00 - licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 3472/5 o pow. 0,2100 ha.Tereny rolne i w części obszary osuwisk. Brak prawnej drogi dojazdowej.
Suma oszacowania wynosi: 4.900,00 zł. Cena wywołania wynosi: 3.675,00 zł.Rękojmia wynosi: 490,00 zł
o godz. 11 15 - licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 3472/7 o pow. 0,9400 ha. Tereny rolne i w części obszary osuwisk. Brak prawnej drogi dojazdowej.
Suma oszacowania wynosi:21.200,00 zł. Cena wywołania wynosi: 15.900,00 zł.Rękojmia wynosi:2.120,00zł.

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie, przy ul.Sienkiewicza 12 w sali nr 304 o godz. 9 30 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości: Krosno, przy ul. Mickiewicza 16/3 o pow. użytkowej 49,00 m2 stanowiącego własność dłużnika: Jan Herbut mającego urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00087524/5 (lokalowa) wraz z udziałem 111/10000 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką nr 2670/7 o pow. 0,6160 ha i w częściach wspólnych budynku numer KW KS1K/00078203/3 (gruntowa) prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Lokal położony jest na I piętrze i składa się z trzech pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju.
Lokal oszacowany jest na kwotę: 140 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 105 000,00 zł.
Rękojmia wynosi: 14.000,00 zł

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

 

 
 
Tel./fax: (0-13) 43-249-47


Strona główna|Zakres działania|Nieruchomości|Ruchomości|Ustawa|Do pobrania|Kontakt
Adres kancelarii:
ul. Grodzka 26 38-400 Krosno
Liczba odwiedzin:  265
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię