Wierzyciel ma prawo do zaspokajania z majątku dłużnika.
 
 
Licytacje
 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 27 października 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie, przy ul.Sienkiewicza 12 w sali nr 304 o godz. 11.00 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości: Ladzin gmina Rymanów stanowiącej własność dłużników: Piękoś Agnieszka, Piekoś Janusz, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00055593/6 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowi działka nr 1575 jej obszar wynosi 0,4400 ha i zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. 84,44 m2 oraz stodołą o pow. 91,10 m2 i piwnicą o pow. 16,20 m2
Suma oszacowania wynosi: 66.900,00 zł. Cena wywołania wynosi: 50.175,00 zł. Rękojmia wynosi: 6.690,00 zł.

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala w sprawie o dział spadku po zmarłych Stanisławie Bolanowskim, Cecylii Bolanowskiej, Janie Bolanowskim na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 8.10.2014 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A

o godz. 12 30 nieruchomości położonej w miejscowości: Rymanów mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00055547/9 .Nieruchomość stanowi działka gruntowa nr 1391 o pow. 0,0963 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 112,53 m2 oraz obiektem gospodarczym
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 140.500,00 zł. Cena wywołania wynosi 93.666,67 zł.
o godz. 12 40 nieruchomości położonej w miejscowości: Rymanów mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00107464/3 . Nieruchomość stanowi działka gruntowa nr 377 o pow. 0,1787 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.860,00 zł. Cena wywołania wynosi 1.240,00 zł.
o godz. 12 50 nieruchomości położonej w miejscowości: Rymanów mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00107464/3 . Nieruchomość stanowi działka gruntowa nr 2773 o pow. 0,1379 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.230,00 zł. Cena wywołania wynosi 820,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 30 października 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie, przy ul.Sienkiewicza 12 w sali nr 304 o godz. 09 30 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości: Rymanów Zdrój, przy ul. Zdrojowej 44/18 o pow. użytkowej 49,88 m2 oraz piwnicy o pow. 4,26 m 2 stanowiących własność dłużników: Marii Kuchta i Zdzisława Kuchta mającego urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00082542/2 (lokalowa) wraz z udziałem 5414/124877 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu nr KW KS1K/00081761/6 (gruntowa) prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Lokal położony jest na III piętrze i składa się z dwóch pokoi, łazienki, ubikacji, kuchni i przedpokoju.
Lokal oszacowany jest na kwotę: 130 500,00 zł. Cena wywołania wynosi: 97.875,00 zł. Rękojmia wynosi: 13.050,00 zł

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

 

 
 
Tel./fax: (0-13) 43-249-47


Strona główna|Zakres działania|Nieruchomości|Ruchomości|Ustawa|Do pobrania|Kontakt
Adres kancelarii:
ul. Grodzka 26 38-400 Krosno
Liczba odwiedzin:  2585
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię