Wierzyciel ma prawo do zaspokajania z majątku dłużnika.
 
 
Licytacje
 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 16 lutego 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie, przy ul.Sienkiewicza 12 w sali nr 304 odbędzie się:

o godz. 10 45 druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Milcza stanowiącej własność dłużnika: Jan Przybylski mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00051709/5 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowi:działka o nr 902/2 o pow. 0,0900 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. 96,30 m2 oraz obiektem gospodarczym o pow. uzytkowej 48,80 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 111.333,33 zł.
Rękojmia wynosi: 16.700,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art. 953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2015 r o godz. 11 15 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 101 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno, ul. Wisze 20a stanowiącej własność dłużnika: Marek Michalski - Zając mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00061181/0 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowią działki numer 1575 i 1576 o łącznej powierzchni 0,3298 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 141,50 m2 i garażem o pow. 21,90 m2. Budynek jest zamieszkały.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 383 100,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 287 325,00 zł.
Rękojmia wynosi: 38.310,00 zł
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika Sądowego: Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

------------------------------------------------------------------------------------

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 zawiadamia, że w dniu 23.02.2015 r o godz. 12 40 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydział Zamiejscowy w Brzozowie ul. 3-go Maja 2 w sali nr 10 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości: Grabownica Starzeńska, stanowiącej własność dłużników: Wojciech Król, Anita Król
mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1B/00061293/9 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Zamiejscowy w Brzozowie.
Nieruchomość stanowi działka numer 160/8 o pow 0,2392 ha zabudowana obiektem produkcyjno-usługowym o pow. 175,77 m2
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 107.600,00 zł. Cena wywołania wynosi: 71.733,33 zł.
Rękojmia wynosi: 10.760,00 zł
Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

 

 
Tel./fax: (0-13) 43-249-47


Strona główna|Zakres działania|Nieruchomości|Ruchomości|Ustawa|Do pobrania|Kontakt
Adres kancelarii:
ul. Grodzka 26 38-400 Krosno
Liczba odwiedzin:  5206
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię